Lactatiekundige IBCLC

 

 

 

 

Opleiding tot lactatiekundige IBCLC 

 

 

 

 

De opleiding bereidt kandidaten voor op het internationaal examen en het beroep lactatiekundige IBCLC. Indien men het examen met goed gevolg aflegt, mag de lactatiekundige de titel IBCLC voeren. IBCLC staat voor International Board Certified Lactation Consultant.

 

 

 

Competenties

Na afronding van de opleiding en het behalen van de internationaal erkende kwalificatie ‘lactatiekundige’ is de lactatiekundige IBCLC in staat om:

  • ouders (en de baby) bij alle aspecten van de lactatie professioneel te begeleiden
  • de sociale omgeving te adviseren over het effectief ondersteunen van de borstvoedende moeder en haar baby
  • als educator individuele voorlichting of groepsvoorlichting en scholing te geven ter bescherming,     
  • bevordering en verbetering van de borstvoeding
  • mee te werken aan het ontwikkelen en het implementeren van beleid op het gebied van lactatie
  • het functioneren als professional voortdurend te optimaliseren

 

 

Hercertificering

De lactatiekundige IBCLC moet zich iedere vijf jaar hercertificeren, door het insturen van Continued Education Recognition Points (CERPs), of door opnieuw het examen af te leggen.                                       

 

 

Examen 

Na tien jaar moet de lactatiekundige IBCLC opnieuw examen doen. Het IBLCE examen wordt jaarlijks twee maal aangeboden via Computer Based Testing (CBT) In april uitsluitend in de Engelse taal en in oktober in het Nederlands.

De lactatiekundige IBCLC is zelf verantwoordelijk voor aanmelding voor het examen.

 

 

 

Bronnen:

·         http://www.borstvoedingopleiding.nl/

·         https://iblce.org/

·         https://sblscholing.nl/home?

·         https://ilactation.com/